AVG & Camerabeveiliging

Algemene Verordening Gegevensbescherming


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de intreding van deze wetgeving (25 Mei 2018) zijn er diverse zaken waar de gebruiker van camerabeveiliging rekening mee moet houden.

Gerechtvaardigd belang

Eén van de belangrijke punten voor het toepassen van camerabeveiliging is dat er sprake dient te zijn van een gerechtvaardigd belang. De gebruiker dient te beschrijven voor welke doeleinden de camera's worden ingezet. Een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang is het tegen gaan van diefstal.

Privacytoets

De gebruiker van camerabeveiliging dient op altijd alternatieve beveiligingsmaatregelen in overweging te nemen die minder ingrijpend zijn voor de privacy. Indien deze alternatieven onvoldoende toereikend zijn kan er op basis van een privacytoets camerabeveiliging worden toegepast. In de privacytoets dient de gebruiker belangen van de klanten en de werknemers af te wegen tegen zijn eigen belang.

Camerabeelden


De beelden die de beveiligingscamera’s genereren worden opgeslagen, dit kan zowel in een cloud-dienst zijn als een lokale recorder. Het is van belang dat deze beelden beschermd zijn, en dus enkel mensen die gemachtigd zijn de beelden te raadplegen hier toegang toe hebben.

Toegankelijkheid

Camerabeelden bevatten gegevens waaruit leeftijd, geslacht en etniciteit kunnen ontleed. Dit betekend dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens (zwaarste gradatie persoonsgegevens). Het verwerken van deze camerabeelden dient dan ook zorgvuldig te gebeuren. De gebruiker dient overzichtelijk te hebben welke personen toegang hebben tot de beelden. Daarnaast mogen beelden niet op eigen initiatief worden verspreid, maar enkel worden vrijgegeven op basis van een vordering vanuit de politie.

Camerabeelden mogen volgens de AVG niet langer dan 4 weken worden bewaard. De meeste recorders hebben dit als maximale opslagcapaciteit ingebouwd, bij cloud-diensten kan dit worden opgegeven bij de cloud-leverancier. Indien er sprake is van een strafbaar feit op de camerabeelden mogen deze worden bewaard tot de zaak is afgedaan.